התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק יד

שיתוף
  השמחים, לעשות רע;    יגילו, בתהפוכות רע.

כשאנחנו מרעילים אנחנו מורעלים. לנפש דרכים מקוריות ומגוונות להתנקם בעצמה ואין מנחם.