התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק טו

שיתוף
  אשר אורחותיהם עיקשים;    ונלוזים, במעגלותם.