התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק יז

שיתוף
  העוזבת, אלוף נעוריה;    ואת-ברית אלוהיה שכחה.