התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ב -

פסוק כב

שיתוף
  ורשעים, מארץ ייכרתו;    ובוגדים, ייסחו ממנה.