התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
  כי אורך ימים, ושנות חיים--    ושלום, יוסיפו לך.

מה צריך יותר מזה , חיים ושלום.