התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
  חסד ואמת,    אל-יעזבוך:קושרם על-גרגרותיך;    כותבם, על-לוח ליבך.

הוראה למעשי חסד שייעשו מן הלב (לוח ליבך) ודברי אמת לאמור בכל היוצא מפיך (גרגורותיך). אמן ונזכה ליישם!