התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
  רפאות, תהי לשורך;    ושיקוי, לעצמותיך.

בברכת רפואה שלימה