התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק יב

שיתוף
  כי את אשר יאהב יהוה    יוכיח;וכאב,    את-בן ירצה.

אמת צרופה