התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק יג

שיתוף
  אשרי אדם, מצא חכמה;    ואדם, יפיק תבונה.

דבר אחד הוא לעשות כדי למצוא חכמה, אך גם אז, יש להמשיך על מנת להפיק ממנה עוד תבונה, הנגזרת מהחכמה, מעמיקה ומרחיבה אותה, לעצמך ולאחרים. בת החכ