התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק יד

שיתוף
  כי טוב סחרה, מסחר-כסף;    ומחרוץ, תבואתה.