התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק יח

שיתוף
  עץ-חיים היא, למחזיקים בה;    ותומכיה מאושר.

הפסוק עוסק בחשיבות האמונה