התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק כז

שיתוף
  אל-תמנע-טוב מבעליו--    בהיות לאל ידך לעשות.

אל תמנע עצמך מלהעניק טוב לזולת, כשאתה יכול לעשות זאת. לא די ב-'סור מרע', אלא יפה לבחור ב-'עשה טוב'.