התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ג -

פסוק כח

שיתוף
  אל-תאמר לריעך, לך ושוב--ומחר אתן;    ויש איתך.

חשוב להיות נדיב