התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ד -

פסוק ב

שיתוף
  כי לקח טוב, נתתי לכם;    תורתי, אל-תעזובו.