התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ד -

פסוק ג

שיתוף
  כי-בן, הייתי לאבי;    רך ויחיד, לפני אימי.