התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ד -

פסוק ה

שיתוף
  קנה חכמה, קנה בינה;    אל-תשכח ואל-תט, מאמרי-פי.

לבני אור, לקראת מלאת לך 10 שנים, הנני מברכך בחוכמה ובדעת, עשה טוב והבא אור לעולם.