התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ד -

פסוק ו

שיתוף
  אל-תעזבהא ותשמרך;    אהבהא ותיצרך.