התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ד -

פסוק ט

שיתוף
  תיתן לראשך, לווית-חן;    עטרת תפארת תמגנך.