התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ד -

פסוק יב

שיתוף
  בלכתך, לא-ייצר צעדך;    ואם-תרוץ, לא תיכשל.

פסוק זה מורה לאדם כיצד עליו לנהוג במהלך חייו. עליו לתכנן צעדיו מראש בכדי שיוכל להשיג את מטרותיו בצורה בטוחה גם אם תחת לחץ.