התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ד -

פסוק יח

שיתוף
  ואורח צדיקים, כאור נוגה:    הולך ואור, עד-נכון היום.