התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ה -

פסוק יח

שיתוף
  יהי-מקורך ברוך;    ושמח, מאשת נעוריך.

בברכות מתלמה גליקסמן