התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ה -

פסוק יט

שיתוף
  איילת אהבים,    ויעלת-חן:דדיה, ירווך בכל-עת;    באהבתה, תשגה תמיד.