התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ו -

פסוק ו

שיתוף
  לך-אל-נמלה עצל;    ראה דרכיה וחכם.

פסוק זה מלמד אותנו אחריות אישית וציבורת מהיא כמו כן חריצות ויסודיות היא תכונה נדרשת