התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ו -

פסוק כ

שיתוף
  נצור בני, מצות אביך;    ואל-תיטוש, תורת אימך.

שמירה על הידע הקדום מסורת אבות הינו כמגדלור בדרך החיים