התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ו -

פסוק ג

שיתוף
  עשה זאת איפוא בני, והינצל--    כי באת בכף-ריעך;לך התרפס,    ורהב ריעך.