התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ו -

פסוק ח

שיתוף
  תכין בקיץ לחמה;    אגרה בקציר, מאכלה.

ברכות מתלמה גליקסמן