התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ו -

פסוק יז

שיתוף
  עיניים רמות, לשון שקר;    וידיים, שופכות דם-נקי.

פסוק מהחיים מלמד על אנשים