התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ו -

פסוק כב

שיתוף
  בהתהלכך, תנחה אותך--    בשוכבך, תשמור עליך;והקיצות,    היא תשיחך.

הוקרה לחבר/ה בצוות מחנכים, העוסק השנה בתכנים הנוגעים בזהות היהודית - על עשייה חינוכית לשמה!