התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ו -

פסוק כג

שיתוף
  כי נר מצוה, ותורה אור;    ודרך חיים, תוכחות מוסר.

משלמה המלך למדנו,שהתורה היא אור והמצצות הן נרות.ונראה לכאורה שהנר מתבטל בצילו של האור,ונר בצהוריים למה מועיל?אך שלמה המלך החכם באדם,שהבין את טעמיהן של כמעט כל המצוות,מלמדנו שלא המדרש עיקר אלא המעשה.