התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ו -

פסוק כו

שיתוף
  כי בעד-אישה זונה,    עד-כיכר-לחם:ואשת איש--    נפש יקרה תצוד.