התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ז -

פסוק א

שיתוף
  בני, שמור אמריי;    ומצוותיי, תצפון איתך.

שמור תורתי ומצוותי והם יהיו כנר לרגלך כי זה כל מהות החיים