התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ח -

פסוק יא

שיתוף
  כי-טובה חכמה, מפנינים;    וכל-חפצים, לא ישוו-בה.

החכם ידע לומר זאת טוב מאיתנו: חינוך, תרבות, ערכים ואהבת אדם, הם שעושים חברה טובה יותר, צודקת יותר. את האליתא של הפרופסורים החליפו הטייקונים...