התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ח -

פסוק יד

שיתוף
  לי-עצה, ותושייה;    אני בינה, לי גבורה.

הפסוק מסביר שאדם צריך לשלב הן חכמה והן גבורה, קרי אדם נבון העשוי ללא חת.