התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ח -

פסוק לד

שיתוף
  אשרי אדם, שומע-לי:    לשקוד על-דלתותיי, יום יום--לשמור, מזוזות פתחיי.

זיכרון ילדות.. המשפט מודבק בכניסה לבית סבי וסבתי זל.
ברכת אשרי אדם לאותו אחד החרוץ לפקוד את בית הכנסת ובית המדרש באופן קבוע על אף קשיי היום. בסופו של דבר זוכה האדם לשמירה על ביתו.