התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ח -

פסוק יג

שיתוף
  יראת יהוה,    שנאות-רע:גאה וגאון ודרך רע, ופי תהפוכות    שנאתי.