התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ח -

פסוק יז

שיתוף
  אני, אוהביי אהב;    ומשחריי, ימצאונני.

הפסוק מתיחס לכל אותם אנשים החפצים מאד לדעת את סתירי התורה,דהיינו סודות התורה, כל אותם בעלי אמונה, בעלי יראה המקדשים זמן ללימוד לא רק הפשט בתורה אלא גם את הסוד, אזי האל מגלה להם את סודותיה, במילה ימצאונני יש לכאורה אות נון מותרת אולם יש בזה רמז שאותם אנשים עשויים להגיע ל-50 שערי בינה, הגמאטריה של האות נון.