התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ט -

פסוק א

שיתוף
  חכמות, בנתה ביתה;    חצבה עמודיה שבעה.

אישה חכמה מנהלת את ביתה ומשפחתה בתבונה. האישה היא הבסיס היציב של הבית.