התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ט -

פסוק ח

שיתוף
  אל-תוכח לץ, פן-ישנאך;    הוכח לחכם, ויאהבך.

כמה חשוב להעיר לאדם הנכון... במיוחד היום.... כשלפעמים הערה יכולה להוביל לתוצאות מאד לא רצויות