התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק ט -

פסוק יב

שיתוף
  אם-חכמת, חכמת לך;    ולצת, לבדך תישא.

שאין פסוק שיכול להביע לאדם עד כמה יקרה לו רכישת החוכמה מצד אחד לעומת ההפסד שבאי רכישתה. ומקורח זה נשיאת הקלון לבדו במעשיו הליצניים (חסרי החוכמה)