התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק י -

פסוק ד

שיתוף
  ראש--עושה כף-רמייה;    ויד חרוצים תעשיר.

אדם העושה לעצמו כף רמיה, מרגיל את כפיו לעשות מעשי-רמיה ומי שמרגיל את עצמו להיות חרוץ, סופו שיהיה עשיר.