התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק י -

פסוק ג

שיתוף
  לא-ירעיב יהוה, נפש צדיק;    והוות רשעים יהדוף.

התחברתי למשמעותו ולמסרו של הפסוק האומרים שלצדיקים יהיה טוב ולרשעים יהיה רע מצד ה'. אני מסכימה עם הרעיון המובע בפסוק.