התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק י -

פסוק ו

שיתוף
  ברכות, לראש צדיק;    ופי רשעים, יכסה חמס.