התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק י -

פסוק ז

שיתוף
  זכר צדיק, לברכה;    ושם רשעים ירקב.