התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק י -

פסוק ח

שיתוף
  חכם-לב, ייקח מצוות;    ואוויל שפתיים, יילבט.

אמור מעט, ועשה הרבה {מצוות מתפרשות כמעשים}