התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק י -

פסוק ט

שיתוף
  הולך בתום, ילך בטח;    ומעקש דרכיו, ייוודע.