התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק י -

פסוק יב

שיתוף
  שנאה, תעורר מדנים;    ועל כל-פשעים, תכסה אהבה.

התשובה היחידה והמוחצת לכל החוליים שיצר האדם בעולמנו.