התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק י -

פסוק כא

שיתוף
  שפתי צדיק, ירעו רבים;    ואווילים, בחסר-לב ימותו.

מי ייתן ונשכיל