התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק י -

פסוק כח

שיתוף
  תוחלת צדיקים שמחה;    ותקוות רשעים תאבד.