התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק י -

פסוק כט

שיתוף
  מעוז לתום, דרך יהוה;    ומחיתה, לפועלי אוון.