התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
משלי - פרק יא -

פסוק יד

שיתוף
  באין תחבולות, ייפול-עם;    ותשועה, ברוב יועץ.